.

 

Bir ulusun sonsuza kadar var olabilmesi için koruması gereken değerler; dili, kültürü ve tarihidir. Toprakları işgale uğrasa dahi bu değerlerini koruyabilen milletler hiçbir zaman yok olmazlar. Kurtuluş Savaşı dönemi bu gerçeği Türk Milleti’ne göstermiştir. Dehası dünya liderleri tarafından kabul edilen cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, manevi miras olarak ulusumuza bilim ve akılı bırakmıştır. Sonsuzluğa göç etmeden kısa bir süre önce kaleme aldığı vasiyetinde ise maddi miras olarak özellikle iki kurumun korunması ve kollanmasını emretmiştir. Bu kurumlar Atatürk tarafından kurulmuş olan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’dur. Ulusumuzu yüzyıllar boyunca bir arada tutacak kültürümüzün temel taşları olan dilimizi ve tarihimizi koruyacak, yaşatacak ve geliştirecek olan bu kurumlar 1980 darbe döneminde kapatıldıktan sonra Türk dilinin korunup geliştirilmesi amacıyla yirmi beş yıl önce kurulan Dil Derneği, Atatürk’ün vasiyetinin bir bölümünü yerine getirmek gibi önemli bir görev üstlenmiştir. Bu görevini başarıyla nice yirmi beşinci yıllarda sürdürmesini dilerim.     

Can Özoğuz   

(Nisan 2012)

 

Çağdaş Türk Dili Dergisi'nin Mart 2012 sayısında yayımlanan VASİYET öyküsü:

 


 

 

Nazende sevdiğim, 
  Türk ulusunun yâdına
bir tek sen düştün… 

 

 

 

"Denemelere dönüş"